Onze werkwijze

MENSENWERK

Het belangrijkste onderdeel van een organisatie zijn de mensen. Dat is dan ook waar wij altijd beginnen. De verhouding tussen medewerkers, management en directie onderling heeft een erg grote impact op het functioneren van de organisatie.

Wanneer die verhouding verstoord is, door welke oorzaak dan ook, heeft dat effect op de hele organisatie. Wij maken de verstoring zichtbaar, zodat deze verholpen kan worden. Vaak doen we dat door mensen een spiegel voor te houden, zodat ze inzicht krijgen in hun gedrag en dit zelf veranderen. Als het nodig is, helpen we hen daarbij.

Het resultaat van onze aanpak is een organisatie die klaar is voor de toekomst en waar mensen met veel plezier werken.

FINANCIERING

Heeft u ook de behoefte om te investeren en door te groeien met uw onderneming? De wereld van financiering en met name bancaire financiering is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Vaak zijn de actuele financieringsstructuur en de bijhorende rentetarieven niet meer passend of terecht.

MaxConvisio heeft jarenlange bancaire ervaring, maar ook een netwerk van informal investors. Wij nemen uw bancaire situatie onder de loep en helpen u om een passende financiering te krijgen; qua tarieven, hoogte van de financiering en voorwaarden.

Onze ervaring is dat er in sommige gevallen eerst een aantal stappen ondernomen moeten worden alvorens over te gaan tot het omlaag brengen van de tarieven of het optimaliseren van uw financiering. Denk daarbij aan het organisatorisch op orde brengen van uw onderneming en het op orde brengen van de basis- en projectadministratie. Dit geldt uiteraard ook voor uw onderhanden werk posities, de voorraad, crediteuren en debiteuren. Tot slot zullen we, indien nodig, samen met uw financiële en sales-afdeling realistische businessplannen opstellen om helder te krijgen wat écht van belang is:

Is uw organisatie in de toekomst in staat om voldoende cash te genereren om zo de gewenste groei te realiseren, (vervangings)investeringen te kunnen doen en aanvullende financiering aan te gaan? Zo krijgt u als ondernemer rust en kunt u uw tijd besteden aan wat echt belangrijk is: úw onderneming.

ONZE WERKWIJZE IN FASEN

Ieder traject dat wij uitvoeren is verschillend. Onze werkwijze passen we aan zodat dit past bij uw doel en bij uw organisatie. De omschrijving hieronder kunt u daarom zien als de globale stappen.

01–

De scan

Nadat we samen bepaald hebben wat het resultaat is dat we willen bereiken, analyseren wij uw organisatie door middel van een scan. Na afloop van de scan koppelen we aan u terug wat we gevonden hebben. Deze constatering is objectief. Hierbij presenteren we ook een advies in de vorm van een oplossingsrichting.

02–

Plan van aanpak

Vervolgens maken we een plan in verschillende fasen. We zorgen eerst dat het fundament van uw bedrijf stevig genoeg is om op verder te bouwen. Soms zijn er aanpassingen nodig in de organisatiestructuur (organogram). We zetten de juiste mensen op de juiste plek. Indien nodig zoeken we samen met u mensen van buitenaf die (interim) het team aanvullen.

03–

Teamontwikkeling

De volgende fase is de focus op kwaliteit en daadkracht. We adviseren hierover en coachen u en uw team om de adviezen tot uitvoering te brengen. Bewustwordingsdagen zorgen ervoor dat uw team mee wil gaan in de verbeteringen. We zoeken naar de juiste ‘flow’ in uw bedrijf, zodat positiviteit bijna vanzelf leidt tot groei.

04–

Borging

In iedere fase doen wij wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Na het bereiken van het gezamenlijke doel spreken we af hoe we in de toekomst terugval op tijd kunnen detecteren en daardoor voorkomen.

Mogen wij een scan maken van uw organisatie?

Menu