Dit is hoe we werken

Mensenwerk

Het belangrijkste onderdeel van jouw organisatie zijn de mensen. Of het gaat om een organisatie met 5 medewerkers of 500, als de verhouding verstoord is heeft dit effect op de totale onderneming. De oorzaak van de verstoring kan op financieel, organisatorisch en/of privévlak zijn. Wij maken de verstoring zichtbaar en helpen deze op te lossen, zodat iedereen klaar is voor de toekomst.

De werkwijze van MaxConvisio

Onze werkwijze in fases

Iedere onderneming, ondernemer en ieder doel is anders. Dat betekent voor MaxConvisio dat we onze werkwijze daarop aanpassen. Deze is opgebouwd in verschillende fases, maar is geheel op maat gemaakt voor jouw organisatie.

01.

De scan

We bepalen eerst samen het resultaat dat we willen bereiken. Door middel van een scan analyseren we de organisatie. Die scan bestaat onder andere uit het interviewen van de medewerkers en de financiële situatie onder de loep nemen. Alle verzamelde informatie koppelen we terug aan jou en daarbij presenteren we een advies en mogelijk plan van aanpak.

02.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bestaat uit verschillende fases. Voordat je kunt bouwen is het van belang dat de basis goed is. We focussen in eerste instantie op de organisatorische indeling (de juiste mensen op de juiste plek, bezetting op orde), zorgen er samen voor dat de eventuele achterstanden worden weggewerkt en dat het overzicht terugkomt. We geven advies, maar je houdt zelf de touwtjes volledig in handen.

03.

Teamontwikkeling

In deze fase ligt de focus op kwaliteit en daadkracht. Dit is de tijd van doorpakken en aanpakken. Wij helpen en coachen jou en jouw team om de adviezen tot uitvoer te brengen. Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar door met elkaar bewust te worden van de verbeteringen komen jullie in de juiste flow, de positiviteit groeit bijna vanzelf en het beoogde doel is dichtbij.

04.

Borging

Het doel is bereikt, maar daarbij houdt onze begeleiding niet op. We willen graag met jullie de maximale visie op de toekomst houden. Hoe gaan we terugval tegen? Er zijn nieuwe doelen ontstaan en hoe gaan we nu verder? We willen op structurele basis blijven sparren om fris te blijven en inspiratie op te doen. Dit zijn mogelijke scenario’s die ontstaan in de borgingsfase.

Neem contact met mij op!